بوکال فت صورت چیست؟

بوکال فت صورت چیست

اگر این سوال برایتان پیش آمده است که بوکال فت صورت چیست باید گفت بوکال فت Buccal fat به چربی های بین استخوان گونه و استخوان فک می گویند. عده ای از افراد هستند که دارای صورت گرد یا دچار اضافه وزن هستند این افراد دارای بوکال فت بیشتری هستند و همین موضوع باعث شده […]